Het stratenpatroon

Het stratenpatroon
©: Plaatselijk Belang Broeksterwoude

Op een kaart van 1874 is duidelijk te zien dat de woningen verspreid liggen, en niet geconcentreerd zijn tot een dorpskern. Ook is een deel van het stratenpatroon duidelijk terug te vinden in de hedendaagse situatie, met dit verschil dat het destijds onverharde paden waren. De rechthoekige indeling van de grond is een duidelijk overblijfsel van de turfwinning en het in cultuur brengen van de grond. Aan de grootte van de zwarte vakjes is duidelijk te zien dat het overwegend kleine woninkjes betreft, veelal nog plaggenhutten en kleine arbeiderswoninkjes.

Wél is er een vorm van concentratie te vinden aan de Broekstervaart, de huidige P. Duksstrjitte lopende van oost naar west. De vaart is omstreeks 1850 gegraven en is bijna 100 jaar later gedempt, en in 1950 voorzien van een bestrating. Bijgaande foto’s geven een duidelijk beeld van de Broekstervaart met de naastliggende zandpaden die in de herfst en winter nagenoeg niet begaanbaar waren. De vaart zelf had veel onderhoud nodig, en de toegankelijkheid werd steeds slechter. Zo slechts zelfs dat het onmogelijk werd om “de opslag” aan het begin van de vaart te bereiken. Reden genoeg de vaart te dempen.

© Foto voorblad: Plaatselijk Belang BroeksterwoudeReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Bert Kooistra)