Totstandkoming van een openbare school

Totstandkoming van een openbare school
©: Archief gemeente Dantumadiel

Het Departement Dantumadeel was vertegenwoordigd op de Algemene vergadering van de Maatschappij op 13 en 14 augustus 1850 te Amsterdam. Daar werd een verzoek ingediend “ter vlodoening aan de hoogst noodzakelijke behoefte in de kring van het Departement, het daarstellen namelijk eener school op de dusgenaamden Akkerwoudster Broek, temidden van eene bevolking van eenige honderden zielen, welke door domheid en verdierlijking, veroorzaakt door gebrek aan onderwijs, helaas op de laagste trap van maatschappelijk beschaving staan”.

De omstandigheden van de bewoners van het vroegere Broeksterwoude waren diep treurig. Het verzoekschrift meldde van de bewoners dat die “als reddeloze dieren omzwermen, woonen en voortleven, de kinderen opgroeiende in de bedelarij en rijp wordende voor tucht en verbeterhuizen. Het Departement in Dantumadeel beschouwde het stichten van een school daar als het eerste en zekerste middel om die vreselijke toestand te verbeteren. De andere dorpsscholen waren te ver verwijderd te Akkerwoude en Dantumawoude.

Anderhalf jaar eerder was al een verzoek om medewerking tot het gemeentebestuur van Dantumadeel gericht, maar men was niet bij machte financieel te steunen. Zodoende werd om medewerking verzocht bij de Koning. Het Rijk stelde weldra 150 gulden beschikbaar als salaris voor een te benoemen onderwijzer.

© Foto voorblad: Archief gemeente DantumadielReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Bert Kooistra)